News archive

Nove mladice brancinov v Ribogojnici Fonda

V petek so v Ribogojnico Fonda pripeljali novo generacijo mladic brancinov. Mlade ribice je na jugu Italije v eni najboljših ribjih valilnic v Evropi izbrala direktorica družinskega podjetja Fonda.si dr. Irena Fonda. Prevoz v Slovenijo je potekal s posebej prirejenim tovornim vozilom, opremljenim z bazeni, sistemom za stalno dovajanje kisika ter menjavo in filtriranje vode.


Za prevoz mladih ribic od obale do ribogojnice na sredi Piranskega zaliva ter izpust ribic v ribogojne kletke so ribogojci prvič uporabili ribogojsko plovilo Atlas 50. To plovilo je zasnovalo iz izdelalo podjetje Seaway in je bilo sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter strukturnih in kohezijskih skladov Evropske unije v Sloveniji - sklad FIUR (finančni inštrument za usmerjanje ribištva). Ob koncu lanskega leta sta Atlas 50 uradno splavila minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Iztok Jarc in komisar za ribištvo in pomorsko politiko Evropske komisije gospod Joe Borg.

Zaradi zmogljivega in dobro opremljenega plovila se je čas prevoza mladih ribic od obale do ribogojnice skrajšal za več kot polovico. To pomembno vpliva na preživetje in dobro počutje izjemno občutljivih petmesečnih brancinov. Te mladice bodo iz zdajšnjih 5 g v štirih letih skrbnega gojenja zrasle v čez kilogram težke Piranske brancine.

Ribice že po nekaj dnevnem bivanju v novem okolju oblikujejo lepe jate in se počutijo dobro.