News archive

Opravili smo še zadnje letošnje vzorčenje za projekt Biološke in ekološke značilnosti ter sezonska dinamika gospodarsko pomembnih vrst rib v Portoroškem ribolovnem rezervatu

Od 28. do 30. novembra 2011 so pri nas sodelavci z Zavoda za ribištvo Slovenije uspešno opravili zadnje letošnje jesensko vzorčenje izlova rib za projekt Biološke in ekološke značilnosti ter sezonska dinamika gospodarsko pomembnih vrst rib v Portoroškem ribolovnem rezervatu (CRP 2010). Na vzorčnem mestu pri ribogojnici Fonda in na kontrolnem vzorčnem mestu smo postavili po 2 raziskovalni mreži. Glede na prejšnja vzorčenja se z nižanjem temperature morja kaže tudi upad števila ujetih rib.  Predvidenih podvodnih vizualnih cenzusov, zaradi slabe vidljivosti v pridnenem sloju vode, nimo opravili.

Na sliki je Polona Pengal, glavna izvajalka projekta, s sodelavcema z leve Aljaž Jenič in Tone Tavčar z desne z Zavoda za ribištvo Slovenije (Foto Zavod za ribištvo Slovenije).


Več preberite v projektih...