Projekti

Mladi v sodelovanju z ribogojnico Fonda Po kreativni poti do praktičnega znanja

Marca 2015 je podjetje Fonda.si v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, Fakulteto za turistične študije Turistica in Fakulteto za management ter Zavodom Novi turizem pričelo z izvajanjem projekta “Po kreativni poti do praktičnega znanja”, s katerim želimo z mladimi, na inovativen in kreativen način raziskati ter razviti aplikativne rešitve na področju turistične dejavnosti podjetja. Cilj projekta je preplesti teorijo s prakso ter študentom nuditi nove, inovativne, zanimive, kreativne pristope v izobraževalnem procesu. Kreativnost, inovativnost, sposobnost reševanja problemskih nalog, timsko delo, samoiniciativnost ter druge specifične kompetence so znanja, ki jih mladi lahko osvojijo s praktičnim delom v gospodarstvu. V okviru projekta, podjetje Fonda.si omogoča študentom, da se srečajo s praktičnim delom, dobijo vpogled v delovne procese podjetja ter na ta način osvojijo znanja in kompetence, ki jih bodo potrebovali na svojih poklicnih poteh.


Pri projektu se devet študentov pod vodstvom pedagoških mentorjev doc. dr. Dejana Križaja, doc. dr. Tine Bratkovič Kregar in višje predavateljice Tine Kociper in delovnih mentoric dr. Irene Fonda, direktorice podjetja Fonda.si ter Tine Hedi Zakonjšek, direktorice Zavoda Novi turizem; osredotoča na enega od poglavitnih ciljev projekta - v skladu s trajnostnim razvojem turizma ter svetovnimi trendi v izobraževalnem, industrijskem in ustvarjalnem turizmu po principu vitkega podjetništva nadgraditi edinstveni poslovni model podjetja Fonda.si, s katerim bi dodatno obogatili turistično ponudbo destinacije Piran – Portorož.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.