Projekti

Nakup plovil za zelene oglede ribogojnice Fonda

Projekt "Izvedba in nakup kajakov, kanujev in SUP-ov za "zelene" oglede školjčišč in ribogojnice Fonda" je tretji letošnji investicijski projekt iz programa izvajanja »Lokalne strategije trajnostnega razvoja ribištva«. S podporo nepovratnih sredstev za izvajanje ukrepov 4. Osi je bil izveden nakup 36 plovil: - kajakov, kanujev in SUP-ov.

Projekt vsebuje nov turistično športno izobraževalni program, katerega vodilo je trajnostni razvoj ribištva, skrb za okolje ter diverzifikacija osnovne panoge podjetja.

Nakup opreme in plovil je bil v višini 85 odstotkov sredstev podprt z nepovratnimi sredstvi EU, Republike Slovenije in Evropskega sklada za ribištvo: - za trajostni razvoj ribištva. 

Dan odprtih vrat ribogojnice Fonda je del podpore projekta, oziroma oredstavitve investicije z nepovratnimi sredtsvi

Predstavitev novega projekta za zelene oglede školjčišč in ribogojnice v Piranskem zalivu. na sliki utrinek iz ribogojske baze v Seči. Foto: Gorazd Šinik - Nominator.si


Projket vodenih organiziranih obiskov ribogojnice bo odslej ekološko podprt z vodilom. »Veslaj in poberi«, kar pomeni, da naj se vsak veslač, oziroma udeleženec izleta, vrne z veslaškega ogleda vsaj z eno smetjo. 

Informacija o nakupu KKS – kajak, kanu in SUP.

 - 6 SUP-ov (Stan Up Paddling – stoječe veslanje)

 - 6 kajak – seat on top Ocean Kayak Malibu II – za 2 osebi

 - 12 kajak – seat on top Ocean Kayak Tetra – za 1 osebo

 - 6 kajak – Cruiser Prion – za 1 osebo

 - 2 TourJak 500 Prion – za 1 osebo

 - 4 Cruiser II kajak Prion za 2 osebi

Skupaj 36 plovil.

Dan odprtih vrat je bil podprt tudi medijsko. Za potrebe komunikacije je bilo izdelano povabilo na Dan odprtih vrat ter oblikovano in posredovano medijsko sporočilo (agencija Nominator.si).

Zapis o dogodku je kot novica – reportaža objavljen na spletni strani naročnika www.fonda.si, na portalu Facebook in Fonda_TW.

Za večjo prepoznavnost projekta ter novega programa, je bilo oblikovano nagradno vprašanje za nagradno igro, ki je objavljena na spletni strani naročnika  in deljena na socialni omrežji FB in TW.

Za namene trajnostnega razvoja ribištva, turizma in ekologije ter izobraževanja, so oblikovani novi paketi za oglede školjčišč in ribogojnice v zalivu med Sečo, Sečovljami in Kanegro. Nova ponudba bo posredovana izbranim agencijam, partnerjem doma in v tujini (Italija, Avstrija).

Za projekt z naslovom “Izvedba in nakup opreme za izvajanje vodenih  “zelenih” oglede školjčišč in ribogojnice Fonda s kajaki, kanuji in SUP-i”, je podjetje pridobilo 85 odstotkov nepovratnih sredstev: - 75 odstotkov  s strani Evropske skupnosti ter 25 odstotkov sredstev s strani Republike Slovenije – oziroma Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je organ upravljanja prek 4. Osi za trajnostni razvoj: nosilka in koordinatorka je mag. Bety Breznik  ter upravljalka AOS Ribič Tina Cerkvenik.

cliping:

http://www.siol.net/planet-tv/arhiv.aspx?caID=13&zaID=110&sort=1&cid=42246

 

http://europa.eu/
http

www.arhiv.mkgp.gov.si/
http

www.arsktrp.gov.si/