Projekti

Ribogojnica Fonda je vključena v evropski projekt FRI, RFID-F2F
Ribogojnica Fonda je pilotski primer v uspešno pridobljen raziskovalni projekt Evropske unije - 2010-2012, RFID – F2F (RFID – from Farm to Fork), je vključena Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko – Laboratorij za računalniško arhitekturo, ki ga vodi doc. dr. Mira Trebar. Gre za pilotski projekt vpeljave radiofrekvenčne indetifikacijske tehnologije (RFID) v preskrbovalno verigo živil, z namenom informirati končnega potrošnika o izvoru, sestavi ter kakovosti živil, od pridelovalca do potrošnikove mize.

Tovrstni projekt poteka sočasno v štirih državah EU: Italija in Španija – vino, Velika Britanija – meso in mleko/sir, ter Slovenija in Španija – ribe. K slovenskemu projektu je doc. dr. Mira Trebar s svojo ekipo pritegnila naše podjetje Fonda.si, oziroma ribogojnico Fonda, kjer v edini delujoči slovenski morski farmi gojimo naše »Piranske brancine«. Po dobrem letu laboratorijskega in terenskega dela je nastala sodobna informacijska rešitev, ki končnemu kupcu posreduje vse potrebne informacije, od samega izlova v ribogojnici do prodajnega mesta, v tem primeru ribarnice v Izoli. S pomočjo implementacije RFID tehnologije bo kupec prek spletnega dostopa ali pametnega mobilnega telefona prišel do osnovnih podatkov o ribi, izvoru, procesu priprave, transportu, shranjevanju in prikazu temperature ter datumu uporabe.

Rezultati projekta omogočajo dostop do pomembnih znanj na področju novih tehnologij v procesih sledljivosti pokvarljive hrane ter enakovredno vključevanje na zahteven trg, tako nacionalni kot mednarodni. Implementiran v poslovno okolje pa ponuja veliko koristnih prednosti, od potrebnih podatkov, natančnosti, enostavnosti nadzora, zaščite, vključitve v informacijski sistem ter prepotrebnega informiranja uporabnika.

Z vključitvijo v ta projekt sledimo našemu sloganu "Zdravje je stvar dobrega. Ker potrošnik želi jesti zdravo hrano, ga vsekakor zanimajo podatki o poreklu in kakovosti. Vse od pridelovalca do krožnika.

Poglejte uradno stran projekta in ugotovite več o Vašem Piranskem brancinu.