Darilni program - PIRAN, KJER SE SREČATA MORJE IN MESTO - knjiga


Projekt sta sofinancirali v višini 85 % Evropska unija in Republika Slovenija iz Evropskega sklada za ribištvo: za trajnstni razvoj ribištva. Za vsebino knjige so odgovorni Irena Fonda, Lean Fonda, Borut Furlan in Tom Turk, inštitucija, ki je publikacijo pripravila je POTAPLJAŠTVO LEAN FONDA s.p. – Ribogojnica Fonda (www.fonda.si), posredniško telo je Obalna akcijska skupina »Ribič«, organ upravljanja je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Knjiga v nobenem pogledu ne odraža stališča Evropske unije. 
http://europa.eu/
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/
http://www.arsktrp.gov.si/

Fotografska monografija,
avtor fotografij Borut Furlan,
avtor besedila Tom Turk,
204 strani,
319 fotografij,
leto izdaje 2013.        
€42.00 /kos