Pravno obvestilo za uporabo spletne strani www.fonda.si

Vsebine objavljene na www.fonda.si so last družbe Fonda.si d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršen koli drug način distribuirati brez dovoljenja podjetja Fonda.si d.o.o.

Podjetje Fonda.si d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Podjetje Fonda.si d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani www.fonda.si.

Na določenih mestih spletne strani www.fonda.si bo podjetje Fonda.si d.o.o. zbiralo osebne podatke uporabnikov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, email naslov), o čemer bo obveščen in bo lahko te podatke prostovoljno posredoval. Podjetje Fonda.si d.o.o. jamči, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno uporabi podjetja Fonda.si d.o.o. in se ne bodo predajali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.