Projekti

Z marcem smo začeli sodelovati v projektu »Kulinarični nasveti za pripravo rib na zdrav način in kuharski recepti za ribogojnico Fonda«, ki je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Projekt »Kulinarični nasveti za pripravo rib na zdrav način in kuharski recepti za ribogojnico Fonda« se izvaja v neposrednem partnerstvu s Fakulteto za vede o zdravju in Fakulteto za humanistične študije.

 

 

Marca 2015 je podjetje Fonda.si v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, Fakulteto za turistične študije Turistica in Fakulteto za management ter Zavodom Novi turizem pričelo z izvajanjem projekta “Po kreativni poti do praktičnega znanja”, s katerim želimo z mladimi, na inovativen in kreativen način raziskati ter razviti aplikativne rešitve na področju turistične dejavnosti podjetja. Cilj projekta je preplesti teorijo s prakso ter študentom nuditi nove, inovativne, zanimive, kreativne pristope v izobraževalnem procesu. Kreativnost, inovativnost, sposobnost reševanja problemskih nalog, timsko delo, samoiniciativnost ter druge specifične kompetence so znanja, ki jih mladi lahko osvojijo s praktičnim delom v gospodarstvu. V okviru projekta, podjetje Fonda.si omogoča študentom, da se srečajo s praktičnim delom, dobijo vpogled v delovne procese podjetja ter na ta način osvojijo znanja in kompetence, ki jih bodo potrebovali na svojih poklicnih poteh.

Portorož-Portorose

Z uspešno izvedbo treh kulinaričnih delavnic družba Fonda Sub končuje projekt z naslovom: “Izdelava in ureditev kuhinje za pripravo morskih jedi – dostava gotovih morskih jedi.”

Projekt, ki je bil voden prek OAS – Obalne akcijske skupine Ribič, ima cilj: diverzifikacija osnovne panoge, utrditi prepoznavnost blagovne znamke, racionalizacija dela ter ohranitev delovnih mest. Projekt ima vpliv na povečane razumevanja in atraktivnosti dejavnosti ribogojstva ter spoznavanje kulinaričnih običajev in načinov življenja tega območja. Družba je prenovila del poslovnega prostora in se opremila s potrebno kuhinjsko opremo in multifunkicijsko napravo. Z izvedbo projekta se družbi omogoči, da v prihodnosti razvije nove produkte.

Fotografija: Udeleženci prve delavnice "Kul-Del Fonda", so pod vodstvom JRE chefa Tomaža Bevčiča spoznavali skrivnosti priprave, čiščenja in rezanja ribe ter si za konec skuhali ali spekli svojega Piranskega brancina. Navdušeni. Delavnica je vsekakor uspela. Foto: Gorazd Šinik-Nominator.si.

V ponedeljek, 23. septembra 2013 je družba Fonda.si iz Portoroža, upravljalec koncesije ribogojskega in školjkarskega polja v Seči, uradno zaključilo letošnji četrti investicijski projekt s podporo nepovratnih sredstev za izvajanje ukrepov 4. Osi.

Tudi ta projekt je bil podprt s strani EU, Republike Slovenije in Evropskega sklada za ribištvo: - za trajostni razvoj ribištva, katerega spremlja Obalna akcijska skupina Ribič in je del programa za izvajanje »Lokalne strategije trajnostnega razvoja ribištva.«

Glede na razpisne pogoje, zasledovanje trajnostnega razvoja ter diverzifikacije osnovne panoge, so se v podjetju odločili, da si za podporo svoje komunikacije in temeljito predstavitev dejavnosti z blagovno znamko, izdelajo film. Film, ki bo kot sodobno marketinško orodje nagovarjal prek socialnih omrežij, na priložnostnih predstavitvah ter kot dodatna in popolnejša oblika pri sodelovanju s poslovnimi partnerji, novinarji ter oblikovalci menja iz kulinarično turistične stroke.

 

Na fotografiji so sodelavci in partnerji projekta izdelave filma: režiser in snemalec Ciril Mlinar-Cic, Tina Cerkvenik iz AOS Ribič, vinogradnik in oljkar Matej Korenika, Jože Racman iz Studia Racman, doc. dr. Mira Trebar iz fakultete za računalništvo in informatiko, vinar Valter Sirk ter dr. Irena Fonda.                                                                                               Foto: Gorazd Šinik-Nominator.si 

Projekt "Izvedba in nakup kajakov, kanujev in SUP-ov za "zelene" oglede školjčišč in ribogojnice Fonda" je tretji letošnji investicijski projekt iz programa izvajanja »Lokalne strategije trajnostnega razvoja ribištva«. S podporo nepovratnih sredstev za izvajanje ukrepov 4. Osi je bil izveden nakup 36 plovil: - kajakov, kanujev in SUP-ov.

Projekt vsebuje nov turistično športno izobraževalni program, katerega vodilo je trajnostni razvoj ribištva, skrb za okolje ter diverzifikacija osnovne panoge podjetja.

Nakup opreme in plovil je bil v višini 85 odstotkov sredstev podprt z nepovratnimi sredstvi EU, Republike Slovenije in Evropskega sklada za ribištvo: - za trajostni razvoj ribištva. 

Dan odprtih vrat ribogojnice Fonda je del podpore projekta, oziroma oredstavitve investicije z nepovratnimi sredtsvi

Predstavitev novega projekta za zelene oglede školjčišč in ribogojnice v Piranskem zalivu. na sliki utrinek iz ribogojske baze v Seči. Foto: Gorazd Šinik - Nominator.si

Podjetje Fonda.si tudi uradno zaključuje drugi letošnji investicijski projekt, ki je del programa za izvajanje Lokalne strategije trajnostnega razvoja ribištva. Nakup in izvedba sta bila premljana preko OAS – Obalne akcijske skupina Ribič, finančno pa je bil podprt z nepovratnimi sredstvi EU, Republike Slovenije in Evroskega sklada za ribištvo:-za trajnostni razvoj ribištva.

Za projekt z naslovom “Nakup fotovoltaičnega hibridnega plovila za prevoz ljudi na oglede školjčišč in ribogojnice Fonda”, je podjetje pridobilo 85 odstotkov nepovratnih sredstev: - 75 odstotkov  s strani Evropske skupnosti ter 25 odstotkov sredstev s strani Republike Slovenije – oziroma Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je organ upravljanja prek 4. Osi za trajnostni razvoj: nosilka in koordinatorka je mag. Bety Breznik  ter upravljalka AOS Ribič Tina Cerkvenik.

Pred dnevi smo v naši družbi uspešno zaključili prvi letošnji projekt, ki smo ga delovno imenovali  – “Izdaja in tisk  knjige podvodni svet Pirana”.  S samo vlogo in idejo za pridobitev razpoložljivih sredstva, smo sicer pričeli že lani. Uspešno pridobljen razpis iz naslova skupnega sofinanciranja Evropske unije, Republike Slovenije ter Evropskega sklada za ribištvo: za trajnostni razvoj ribištva, bomo pridobili 85 odstotkov nepovratnih sredstev projekta.

Za vsebino knjige “Piran – Kjer se srečata morje in mesto,  so bili odgovorni: avtor fotografije mag. Borut Furlan, pisec spremnega besedila dr. Tom Turk, dr. Irena Fonda in Lean Fonda.
Fotomonografijo je pripravila družba Potapljaštvo Lean Fonda s.p. ter ribogojnica Fonda (www.fonda.si).
Organ upravljanja pri projektu je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Posredniško telo je Obalna akcijska skupina “Ribič”.
Pri izvedbi projekta gre zahvala mag. Bety Breznik, koordinatorki četrte razvojne osi pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter upravljalki AOS Ribič, Tini Cerkvenik
Ob uradni predstavitvi monografije, smo v torek, 19. februarja 2013 na Morski biološki postaji Nacionalnega institute za biologijo v Piranu, pripravili tiskovno konferenco ter obsežno fotografsko projekcijo 700 fotografij iz širšega izbora fotografij za knjižni projekt.
Po predstavitvi, katerega se je udeležil župan občine Piran Peter Bossman in podžupanja Meira Hot ter nekaj vidnejših ljudi iz gospodarsko turističnega življenja Pirana in Portoroža, smo pripravili druženje ob izdelkih – dobrotah ribogojnice Fonda ter vinogradnika in vinarja Uroša Rojaca.
Ob izidu knjige smo pripravili – objavili prvo nagradno igro z vprašanjem povezanim z naslovno fotografijo knjige. Vse dejavnost, pred in po izdaji knjige, objavljamo na svoji spletni strani, omrežjih TW in FB.

 

 

od 1.10.2010 do 30.9.2013

Ribogojnca Fonda je vključena v raziskovanje bioloških in ekoloških značilnosti ter sezonske dinamike nekaterih gospodarsko pomembnih vrst rib v Portoroškem ribolovnem rezervatu, od ribištva neodvisna raziskava, ki poteka od 1.10.2010 do 30.9.2013. Raziskava poteka v okviru projektov CRP (Ciljni raziskovalni programi), ki ga financirata Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nosilec je Zavod za ribištvo Slovenije v sodelovanju s Morsko biološko postajo Piran, glavna izvajalka projekta je Polona Pengal, vodja projekta pa je dr. Irena Fonda. Z raziskavo želimo pridobiti podatke o pojavnosti določenih ribjih vrst v rezervatu in pripraviti model za morebitno izvajanje biološkega monitoringa. Izbira vzorčnih mest omogoča hkratno raziskovanje vpliva ribogojstva na prostoživečo ribjo združbo ter, posledično, vpliv na lokalno ribištvo.

Ribogojnica Fonda je pilotski primer v uspešno pridobljen raziskovalni projekt Evropske unije - 2010-2012, RFID – F2F (RFID – from Farm to Fork), je vključena Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko – Laboratorij za računalniško arhitekturo, ki ga vodi doc. dr. Mira Trebar. Gre za pilotski projekt vpeljave radiofrekvenčne indetifikacijske tehnologije (RFID) v preskrbovalno verigo živil, z namenom informirati končnega potrošnika o izvoru, sestavi ter kakovosti živil, od pridelovalca do potrošnikove mize.